תקנון אקדמיית גיימינג לנובו ישראל

 • 1. כללי. מטרתו של תקנון זה הינו להסדיר ולקבוע את הכללים לפיו תפעל אקדמיית הגיימינג של לנובו ישראל, בשיתוף פעולה עם חברת YYY ועם חברת NOM GAMING (להלן: "NOM") (להלן: "האקדמיה"). האקדמיה נפתחת ומתנהלת במסגרת מאמצי שיווק וקידום מכירות של לנובו (ישראל) בע"מ (להלן: "החברה"), וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • 2. התכנית וההשתתפות בה
 • 2.1 האקדמיה תתנהל וההדרכות והתכנים במסגרתה יועברו באופן פרונטאלי על-ידי צוות NOM במתחם NOM במתחם מידטאון תל-אביב וכמו כן באופן מקוון גם ובאמצעות שרת דיסקורד ייעודי שתקים החברה (להלן: "הפלטפורמה").
 • 2.2 ההשתתפות בתכנית האקדמיה להלן (להלן: "התכנית") מוצעת לשחקני VALORANT ותימשך כ- 4 שבועות הכוללים מפגש שבועי משותף לכלל חברי הנבחרת, בדגש על התמקצעויות שבועיות.
 • 2.3 לאורך כל תקופת האקדמיה יוצעו לחברי הנבחרת תכני העשרה מעולמות הסטרימינג בכדי לשתף את התכנים הייחודים עם חברים וצופים. יושם דגש על שיתוף חברת בחסות NOM ולנובו אשר שמותיהם או הלוגו שלהם יוצגו ע"ג התוכן המשותף והמשתתף מסכים בזאת לשיתוף כאמור, בכפוף להוראות סעיפים ‏
 • 3.2-‏3.3 להלן.
 • 2.4 תחילתה של התכנית ומועד סיומה ייקבעו בהמשך לאחר סיום הליך ההרשמה (להלן: "תקופת התכנית").
 • 2.5 מובהר כי תכני האקדמיה וסדר העברתם נקבעים על-ידי GamingNOM וכי לחברה אין כל אחריות לגביהם.
 • 2.6 התכנית ומשתתפיה יצולמו ויתועדו על-ידי החברה או מי מטעמה, בכפוף להוראות סעיפים ‏3.2-‏3.3 להלן וקבלת הסכמה לכך. מובהר בזאת כי ההשתתפות באקדמיה אינה תלויה בקבלת הסכמה כאמור.
 • 2.7 בתכנית יכול להשתתף כל אדם מעל גיל 18 (להלן: "משתתף/ים") אשר יירשם באתר האקדמיה ויפעל בהתאם להנחיות שם.
 • 2.8 ככל שמעוניין להשתתף קטין, ובלבד שגילו לפחות 16, הרי שהשתתפותו בתכנית תהיה בפיקוח אדם מעל גיל 18 האחראי לקטין (כגון הורה או אפוטרופוס). החברה רשאית לדרוש ממשתתף לספק הוכחה בדבר גילו ו/או אישור נפרד להשתתפותו בתכנית מהורה או אפוטרופוס כאמור, לרבות לעניין קבלת הסכמה מפורשת לקבלת דיוור שיווקי ולשימוש ופרסום תמונות.
 • 2.9 החברה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט להעניק למשתתפים שי הצטרפות או פרסים בסיום התכנית.
 • 2.10 כתנאי להירשמות ולהשתתפות, הנרשמים מתחייבים:
 • א. להיות משתתפים רשומים ופעילים ב- VALORANT , עם אופציית RATED ב-VALORANT פתוחה;
 • ב. להיות בעלי זמינות להשתתף בתוכנית בת 4 שבועות רצופים ולנכוח אונליין או פיזית בהדרכות, כאשר קיימת חובת נוכחות פיזית במפגש פותח של האקדמיה במתחם נום (ללא התחייבות לתאריך מסויים בעת זו);
 • ג. כי ברשותם מחשב בייתי (נייד\נייח) המריץ VALORANT באופן חלק;
 • ד. עליהם להיות בעלי חשבון פעיל (בעת התכנית) בקהילת הדיסקורד של האקדמיה (מהמחשב או מהסמארטפון);
 • ה. עדיפות תינתן: לשחקנים פעילים עם ניסיון (לאו דווקא רב) במשחק ופוטניצאל צמיחה במשחק ולשחקנים פעילים ברשתות חברתיות פעילות (פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, דיסקורד) ולבעלי ניסיון בסטרימינג (שידור לייב באחת מהפלטפורמות המובילות).
 • 2.11 תכנית האימונים תעבוד כל על הפן האינדבידואלי וגם על משחק קבוצתי. האימונים הם קבוצתיים תוך כדי שימת דגש על תפקיד של כל שחקן בקבוצה כאשר השלמת האימונים הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ונתונה ללוחות הזמנים של המתאמן. מסגרת האימונים הכוללת:
 • א. הצטרפות לשרת הדיסקורד של האקדמיה (הפלטפורמה);
 • ב. מעקב אחרי תוכניות האימונים האישיות הנשלחות לשחקן מידי שבוע;
 • ג. מילוי משוב אמצע ומשוב סיכום;
 • ד. השתתפות בטורניר סיום.
 • 2.12 מובהר בזאת כי לחברה שיקול הדעת הבלעדי להרחיק כל משתתף מהתוכנית במידה ו: (א) יעדר מאחד מן המפגשים ללא אישור מראש מצוות האקדמיה / יכשל בהשלמת מערכי האימון במשך שבועיים רצופים; (ב) יפגע בשמן הטוב של לנובו, YYY או NOM; ו/או (ג) ינהג באופן בלתי הולם בפלטפורמה.
 • 2.13 במהלך ההשתתפות בתכנית ו/או בעת שיגור או מסירת תכנים, חלה על המשתתף האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהם או מפרסומם. על המשתתף להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתתף לפרסם את התכנים הבאים: (א) כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף; (ב) כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן; (ג) כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני; (ד) כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם וחושף את פרטיהם האישיים, למעט המשתתפים כאמור וזאת בפיקוח אדם מעל גיל 18 האחראי לקטין; (ד) כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים "וירוס" ו/או תוכנות עוינות; (ה) סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים; (ו) כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; (ז) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; (ח) כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; (ט) כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; (י) כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; (י"א) כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; (י"ב) כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או בפלטפורמה ו/או באתר לנובו ו/או בכל פלטפורמה חברתית אחרת העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט ופלטפורמות כאמור בכלל, ובמשתתפי התכנית בפרט; (י"ג) כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 • 2.14 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מהמשך השתתפות בתכנית משתתף אשר אינו פועל לפי כללי תקנון זה ו/או מבצע פעולות שיש בהם כדי להוות הפרה בכל דרך שהיא, לרבות כפי שמפורט בסעיף ‏2.13 לעיל ו/אושל כל דין ו/או של זכות על פי דין ו/ או אשר לדעתה פעילותו איננה משרתת את המטרה שלשמה נוצרה הפעילות.
 • 2.15 לחברה שיקול הדעת הבלעדי לבחור את המשתתפים בפועל בתכנית מתוך כלל הנרשמים. מובהר כי מספר המקומות בתכנית מוגבל ל-25 משתתפים או לכל מספר חברה שתחליט עליו החברה. החברה אינה מחויבת להודיע לאדם שביקש להשתתף בתכנית להודיע לו על אי קבלתו ולא תהיה לאף נרשם או מי מטעמו כל טענה משום סוג ו/או דרישה אחרת בקשר עם אי קבלתו הפסילה והוא אינו זכאי לפיצוי ו/או להסבר בגין כך.
 • 2.16 לחברה תהיה הזכות לבקש מהמשתתף הוכחה לכך שפעל כשורה ובהתאם לתקנון זה (כגון בקשת צילומי מסך המתעדים את פעילותו).
 • 3 שונות
 • 3.1 בעצם השתתפותו בתכנית מאשר הנרשם או המשתתף (לפי העניין), כי הוא מסכים לתקנון זה המופיע בדף האקדמיה, כמו גם לכללי השימוש הכלליים באתרי קבוצת לנובו והפלטפורמה כמו גם למדיניות הפרטיות של קבוצת לנובו וככל שקיימת כזו גם בפלטפורמה.
 • 3.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף מכך שההשתתפות באקדמיה אינה תלויה בקבלת הסכמה כמבוקש להלן, בעת ההרשמה הנרשם או המשתתף (לפי העניין) יתבקש לאשר לחברה בנפרד מתקנון זה לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות או לצורך יצירת שיתופי פעולה עסקיים, והכל בכפוף לכל דין ולמדיניות הפרטיות של קבוצת לנובו ושל הפלטפורמה (ככל שקיימת). לנובו תהיה רשאית להעביר מידע אישי משתמש דיסקורד, מייל, טלפון, גיל, מגדר של המשתתף ל-NOM ו/או משרד הפרסום ולקבלני משנה (דיסקורד, YYY) אשר יהיו רשאים לעבד את המידע לצרכי שיווק לנובו, הפעלת האקדמיה וככל נדרש לפי דין . מובהר כי אין כל חובה בתקנון זה או לפי כל דין למסור מידע אישי כאמור.
 • 3.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף מכך שההשתתפות באקדמיה אינה תלויה בקבלת הסכמה כמבוקש להלן, ככל שהחברה או מי מטעמה יבקשו לפרסם תמונות או סרטונים בהן מופיע המשתתף, המשתתף מאשר/ת בזה ונותן/ת את הסכמתו הבלתי חוזרת ללנובו, לעשות כל שימוש בתמונות ו/או בסרטונים, אשר יצולמו על ידי לנובו או על-ידי מי מטעמה ו/או אשר המשתתף העביר או יעביר (להלן: "החומרים"). המשתתף מסכים לכך כי לנובו תעשה שימוש כראות עיניה בחומרים הנ"ל, לרבות באמצעות עריכתם, שינויים, העתקתם, הפצתם ויצירת יצירות נגזרות מהם ולרבות זיהויי באמצעות שמו המלא, קולו ודמותו, באופן מלא או חלקי, ובשילוב עם תמונות, סרטונים, גרפיקה והקלטות אחרים וזאת לצורכי שיווק לנובו ו/או מוצריה ו/או ביצועיהם ו/או שירותיה ו/או האקדמיה ו/או פרסום כל מידע אחר המתייחס לאמור לעיל לו/או לאקדמיה ו/או לגיימינג, ולרבות פרסום שיווקי, מדעי או אקדמי, בכל צורה ו/או אופן שייקבעו על ידי החברה, ובתוך כך, פרסום באתרי האינטרנט של קבוצת לנובו, בפלטפורמות מקוונות או באמצעים אחרים, לרבות בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחרת, לרבות אינטרנט וסלולר, ובכרזות, עלונים, מצגות ובחומרים כתובים אחרים (להלן: "השימוש"). אישור זה אינו מוגבל בזמן ותקף ללא מגבלה גיאוגרפית. ידוע למשתתף כי החומרים שיפורסמו כאמור לעיל יהיו חשופים לציבור ולכל משתמשי האינטרנט או צופי המדיה, וכי לנובו ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב השימוש כמתואר לעיל ובנוסף עקב שימוש של צדדים שלישיים כלשהם בחומרים. המשתתף מוותר/ת בזאת על כל זכות לבקרה או פיקוח על החומרים ו/או אופן השימוש בהם ופרסומם. למשתתף לא תהיינה, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור על פי כל דין, ו/או באשר לבעלות בחומרים כאמור ו/או בכל פרסום שלהם כאמור לעיל, וידוע לו כי הינם בבעלותה הבלעדית של לנובו, והוא מוותר/ת על וממחה ככל הנדרש ולפי כל דין כל זכויות כאמור ללנובו, באופן בלתי חוזר, וללא קבלת תמורה כלשהיא, לרבות זכויות קניין רוחני (זכויות יוצרים ואחרות), זכויות מוסריות ו/או זכות לקבלת כל קרדיט, זכויות פרטיות, זכויות מבצעים, זכויות פרסום וכמו כן לא תהיינה לו כל טענות בגין פרסום ב'אור מטעה'.
 • 3.4 החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר/ואו לבטל את תקופת התכנית על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • 3.5 החברה תהא רשאית לבטל את התכנית, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים בה היתה נמוכה מ-25 משתתפים שונים, ו/או בעקבות זיופים ופעילות זדונית אחרת או בניגוד לכללי התחרות ולמשתתפים לא תהינה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול התחרות כאמור.
 • 3.6 החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.
 • 3.7 עובדי לנובו (ישראל) בע"מ ו/או חברות קשורות, ועובדי חברת YYY וחברת NOM אינם רשאים להשתתף בתכנית.
 • 3.8 החברה פטורה בזאת מכל טענה או תביעה בכל הקשור לתכנית ולמהלכה; החברה פטורה מכל טענה או תביעה בכל הקשור לתוכן המסופק ברשת או בפלטפורמה הלרוונטית לתכנית ; החברה לא תהיה אחראית בגין כל תקלה, מעשה או מחדל שמנעו מכל משתתף ליטול חלק בתכנית.
 • 3.9 יובהר כי התכנית אינה מהווה משחק אסור, הגרלה או הימור כאמור בחוק העונשין, תשל"ז-1977 וכי המשתתף בתחרות בוחר לעשות זאת מרצונו החופשי ועל אחריותו.
 • 3.10 שמות הפלטפורמות והמשחקים השונים עשויים להוות שמות מסחר או סימני מסחר של בעליהם, בכפוף לכל דין.
 • 3.11 מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור בלשון יחד – אף בלשון רבים במשמע.
 • 3.12 בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר האקדמיה ו/או התכנית, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • 3.13 הדין החל הנו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.